Nạp tiền

Số tiền nạp tối thiểu là 30$
Huỷ bỏ
Hoàn tất thanh toán
Số điện thoại:
0981712111
Người nhận:
Nguyễn Văn A
Nội dung chuyển khoản:
Thanh toán hoá đơn
Số tài khoản:
19036210016
Họ tên người nhận:
NGUYEN TDAT
Mã ngân hàng:
TECHCOMBK
Nội dung chuyển khoản:
Thanh toán hoá đơn
Số tài khoản:
1017234361
Họ tên người nhận:
CTY TNHH THUONG MAI DIEN TU INDIGO
Mã ngân hàng:
VIETCOMBANK
Nội dung chuyển khoản:
Lima01p + ma MT5
USDT Địa chỉ nạp:
0x6e8297e7334648bc14b4a236cdf31810e1cc8210
Nạp qua mã QR