Bảo mật quỹ

Quản lý tài khoản ngân hàng tốt nhất

GICC FXonly cung cấp các ngân hàng tốt nhất trong số các tổ chức tín dụng phổ biến nhất trên thế giới. Ngân hàng HSBC (HSBC)) 、
UBS, bank of America merrill lynch (BAML) và BNP paribas, Raiffeisen
Và hợp tác ngân hàng thương mại cao cấp khác, để đảm bảo sự an toàn và ổn định của quỹ.

Bảo vệ quỹ bồi thường của nhà đầu tư

GICC FX cam kết cung cấp bảo mật tối đa cho tất cả khách hàng.
GICC FX là một thành viên của quỹ bồi thường nhà đầu tư. Nếu một công ty không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình,
Bạn có thể nhận được một bảo lãnh tài chính.

Tách quỹ khách hàng

GICC FX có một tài khoản chỉ lưu trữ tiền của khách hàng, hoàn toàn tách biệt với tài khoản của công ty. Tất cả tài khoản của khách hàng đều được bảo mật và chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào chúng.

Copyright © 2018 GICC FX.All Rights Reserved.
Khách hàng nạp tiền Khách hàng rút tiền Dịch vụ khách hàng