Chứng khoán

Chứng khoán

Chỉ số vốn chủ sở hữu là một trong những loại giao dịch phổ biến nhất trong CFDS. GICC FX có các chỉ số chứng khoán từ khắp nơi trên thế giới để bạn lựa chọn
Chỉ số chứng khoán là một chỉ báo tốt về hoạt động của thị trường. Các chỉ số như ftse 100 và DJIA, là tổng hợp các cổ phiếu blue-chip niêm yết trên sàn giao dịch, thường là những chỉ báo hữu ích về tâm lý thị trường hiện tại. Những thay đổi về giá của bất kỳ cổ phiếu cấu thành nào trong chỉ số được phản ánh trong giá trị tổng thể của chỉ số.

Chỉ số này có lợi thế là các nhà giao dịch có thể nhìn vào hoạt động tổng thể của một rổ cổ phiếu hơn là tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ. GICC FX cung cấp giao dịch trực tuyến chênh lệch chỉ số và hợp đồng tương lai trên MT5.

Liên kết với tám chỉ số giao dịch chứng khoán thanh khoản nhất thế giới

GICC FX cho phép các nhà giao dịch truy cập các chỉ số thị trường thanh khoản nhất. Trải nghiệm các giao dịch cấp tổ chức tài chính thực sự trong mô hình định giá DMA minh bạch của chúng tôi.

Liên kết với 8 chỉ số giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới

Thông qua mạng cáp quang, đảm bảo tốc độ thực thi nhanh nhất

Để đạt được lợi thế trên thị trường tương lai, các nhà giao dịch chỉ số chứng khoán cần thực hiện các giao dịch của họ nhanh nhất. GICC FX SỬ DỤNG công nghệ bắc cầu của oneZero TM để cho phép mạng cáp quang của chúng tôi cung cấp hệ thống giao dịch tốt nhất.

Copyright © 2018 GICC FX.All Rights Reserved.
Khách hàng nạp tiền Khách hàng rút tiền Dịch vụ khách hàng