Dầu

Năng lượng

Các sản phẩm năng lượng chủ yếu đề cập đến xăng, dầu hỏa, dầu diesel, dầu nặng và khí tự nhiên được sản xuất bằng cách lọc dầu thô. Khác với thị trường kỳ hạn, hợp đồng chênh lệch giá sản phẩm năng lượng không có chênh lệch giao hàng thực và có thể được mua và bán ngay trong ngày với ngưỡng gia nhập tương đối thấp. Đầu tư vào CFDS năng lượng có thể bảo vệ khỏi cả lạm phát và tăng giá. Nhà đầu tư có thể giao dịch dầu theo cả hai chiều trong 22 giờ để mua dầu tăng hoặc giảm.

Kinh doanh dầu thô

Giá dầu thô, được gọi là “vàng đen” trong nhiều thế kỷ, thường được các nhà đầu cơ sử dụng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế thế giới.
Nhờ thị trường kỳ hạn CME ngày càng minh bạch được giao dịch trên nền tảng MT5, tôi đã khám phá thị trường dầu thô và kiếm lời.
Tận dụng các mối liên kết vốn có giữa hàng hóa, phái sinh tài chính và thị trường chỉ số để giao dịch trong thị trường kỹ thuật cao này

Giao dịch thấp nhất là 10 thùng dầu thô ở mức 0,01 lô

Khí tự nhiên

Khí tự nhiên là một loại nhiên liệu hóa học tự nhiên được sử dụng trong nấu nướng và sản xuất điện.
Khí tự nhiên được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch thương mại New York, mỗi hợp đồng trị giá 100.000 USD.
Các hợp đồng gas ngày càng trở nên phổ biến với các quỹ đầu cơ và quỹ hưu trí nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Kinh doanh khí đốt tự nhiên.

Giao dịch thấp tới 0,01 tay, 100Btu

Copyright © 2018 GICC FX.All Rights Reserved.
Khách hàng nạp tiền Khách hàng rút tiền Dịch vụ khách hàng