Ngoại hối

Ngoại hối

Mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, thị trường ngoại hối là thị trường ngoại hối lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, với doanh thu hàng ngày hơn 4 tỷ đô la, nhiều hơn bất kỳ thị trường hối đoái nào

Giao dịch ngoại hối liên quan đến việc giao dịch một cặp tiền tệ và dự đoán sự lên xuống của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác. Tiền tệ được giao dịch theo cặp, chẳng hạn như đồng euro so với đồng đô la (euro / đô la).

Chênh lệch điểm giao dịch ngoại hối

GICC FX cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối một số mức chênh lệch nhỏ nhất so với bất kỳ nhà môi giới ngoại hối nào trên thế giới. Chênh lệch eurusd trung bình của chúng tôi là 0,1. Mức chênh lệch tối thiểu cộng với phần cứng cấp doanh nghiệp có độ trễ thấp khiến GICC FX trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch tích cực trong ngày và người dùng EA. Bảng sau đây cho thấy chênh lệch điểm tối thiểu và trung bình cho tất cả các cặp tiền tệ chính. GICC FX cung cấp cho các nhà giao dịch ngoại hối một số mức chênh lệch nhỏ nhất so với bất kỳ nhà môi giới ngoại hối nào trên thế giới. Chênh lệch eurusd trung bình của chúng tôi là 0,1. Mức chênh lệch tối thiểu cộng với phần cứng cấp doanh nghiệp có độ trễ thấp khiến GICC FX trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà giao dịch tích cực trong ngày và người dùng EA. Bảng sau đây cho thấy mức chênh lệch điểm tối thiểu và trung bình cho tất cả các cặp tiền tệ chính.

Kết nối hơn 30 cặp tiền tệ phái sinh tài chính

GICC FX cung cấp cho các nhà giao dịch phái sinh quyền truy cập vào thị trường phái sinh thanh khoản nhất thế giới. Trải nghiệm giao dịch cấp tổ chức tài chính trong môi trường giao dịch có tính thanh khoản cao của chúng tôi.

Kết nối hơn 30 cặp tiền tệ phái sinh tài chính

Copyright © 2018 GICC FX.All Rights Reserved.
Khách hàng nạp tiền Khách hàng rút tiền Dịch vụ khách hàng