Quyền riêng tư

Chính sách bảo mật

GICC FX rất tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, đối tác của chúng tôi hoặc bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác. Trong mọi trường hợp, thông tin khách hàng sẽ không được tiết lộ trừ khi có quyết định của tòa án hoặc pháp luật yêu cầu

Công nghệ bảo mật

Tất cả dữ liệu bạn gửi đến trung tâm tài khoản cá nhân tại GICC FX đều được mã hóa bằng SSL. Công nghệ này bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị đánh cắp và đánh cắp.

Dữ liệu cá nhân

Khi bạn đăng ký hoặc duy trì tài khoản thực với GICC FX, GICC FX thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích thương mại, chẳng hạn như: đánh giá nhu cầu tài chính của bạn, xử lý các yêu cầu và giao dịch của bạn, thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới nhất và cung cấp dịch vụ khách hàng .
Thông tin thu thập có thể bao gồm: tên, địa chỉ, ngày sinh. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu nhận dạng của bạn cho thỏa thuận với khách hàng. Điều này bao gồm hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe, hoặc bất kỳ bằng chứng nhận dạng và bằng chứng cư trú nào khác.
Đạo luật chống rửa tiền (“aml”) yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập thông tin và thực hiện hành động nếu cần thiết để xác minh danh tính của khách hàng.

Giới thiệu về Cookies

Chúng tôi sử dụng một kỹ thuật gọi là “cookie” truy cập các tệp nhỏ trên máy tính của bạn từ máy chủ của chúng tôi để giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng. Những cookie này không theo dõi thông tin cá nhân của bạn.

Chia sẻ thông tin với các cộng sự

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân ở trên với các cộng sự vì mục đích thương mại, ví dụ: bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phục vụ tài khoản khách hàng và thông báo cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc hỗ trợ công ty khi được luật hiện hành cho phép. Các công ty liên kết của chúng tôi có thể bao gồm các công ty mà chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu và các công ty có quyền sở hữu trong công ty. GICC FX và các chi nhánh của nó sẽ duy trì cùng một mức độ bảo mật trong dữ liệu khách hàng theo chính sách bảo mật này.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng phần mềm, hệ thống và quy trình an ninh mạng để cung cấp cho bạn một môi trường giao dịch an toàn nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, tài chính và giao dịch của bạn. Khi bạn mở tài khoản với chúng tôi, bạn sẽ được cấp một số tài khoản, tên người dùng và mật khẩu duy nhất. Chỉ một tỷ lệ nhỏ nhân viên GICC FXs cần biết thông tin của bạn cho công việc của họ biết số tài khoản, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Hãy nhớ rằng: người chính chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của bạn như Số tài khoản, tên người dùng và mật khẩu là chính bạn. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai khác. Trang web và trang mở tài khoản trực tuyến của chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa để đảm bảo việc truyền thông tin giữa chúng tôi và bạn cũng như việc sử dụng tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực thương mại điện tử để chứng nhận trang web của chúng tôi, đảm bảo an toàn cho các giao dịch và ứng dụng trực tuyến của khách hàng, giúp bạn xác định xem kết nối là trang web của chúng tôi.

Thông tin thanh toán

Chúng tôi không lưu giữ hoặc lưu trữ bất kỳ hình thức thanh toán nào của khách hàng.

Copyright © 2018 GICC FX.All Rights Reserved.
Khách hàng nạp tiền Khách hàng rút tiền Dịch vụ khách hàng